Ласкаво просимо
на офіційний сайт
ТОВ «НДК «САН-СТАНДАРТ»

ТОВ «Науково-дослідна Компанія «САН-СТАНДАРТ» надає широкий спектр професійних послуг у сферах:

 • проведення сертифікації продукції;
 • проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів;
 • проведення сертифікації систем управління замовників на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001;
 • проведення випробувань продукції у власній акредитованій лабораторії.

НАШІ ПОСЛУГИ

Сертифікація
продукції

Контактна особа:

– Мийні засоби, побутова хімія
– Електропобутове та аналогічне обладнання
– Апаратура радіоелектронна побутова
– Освітлювальне обладнання
– Обладнання інформаційних технологій
– Електроустановні комплектувальні вироби та з’єднувальні пристрої
– Регулювальне обладнання для низької напруги
– Трансформатори, двигуни та генератори, електричні
– Захисне устакування
– Акумулятори свинцеві стаціонарні
– Обладнання для зварювання
– Технічні засоби телекомунікації
– Кабельно-провідникова продукція
– Іграшки
– Та ін

Оцінка відповідності продукції

Контактна особа:

– Технічний регламент безпеки машин
– Технічний регламент безпеки іграшок
– Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
– Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання
– Технічний регламент мийних засобів

Сертифікація систем управління

Контактна особа:

Сертифікація систем управління якістю ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)

На сьогоднішній день системи управління якістю, розроблені відповідно до вимог стандарту ISO 9001, є найкращим загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, який забезпечує якість продукції на всіх етапах її виробничого (життєвого) циклу і сприяє підвищенню результативності роботи підприємств.

Система управління якістю забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління якістю є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів. ISO 9001 це не тільки керівництво з управління якістю підприємства, а й потужний маркетинговий інструмент.

Впровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням. В умовах зростаючої конкуренції наявність сертифіката ISO 9001 є одним із чинників, що допомагає підприємству не лише продовжувати діяльність, а й стати одним із сильніших у своїй галузі.

СЕРТИФІКАТ ISO 9001 – це офіційний документ, який підтверджує, той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 та система управління якістю відповідає всім необхідним вимогам. Цей документ видається уповноваженим сертифікаційним органом та необхідний, якщо:

 • Ви націлені на підвищення ефективності бізнесу та бажаєте підняти престиж підприємства в очах споживачів;
 • Ви плануєте працювати з великими торгівельними мережами, адже більшість таких мереж вимагає від постачальників сертифікат управління якістю;
 • Ви націлені співпрацювати з іноземними партнерами. Сертифікату ISO 9001 є в усьому світі стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод;
 • Ви плануєте приймати учать в тендерах (тендерних торгах) на закупівлю продукції чи виконання послуг;
 • Ви готуєтесь проходити акредитацію медичного закладу. Наявність сертифікату ISO 9001 є вимогою МОЗ для отримання вищої категорії;
 • Бажаєте вийти на якісно новий рівень розвитку, використовуючи сучасні інструменти з управління бізнес-процесами і виробництвом та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Як свідчить міжнародний досвід, впровадження на підприємстві чи в організації системи управління якістю, розробленої на основі стандарту ISO 9001, сприяє спрощенню системи надання послуг та підвищенню їх якості, встановленню налагодженого зворотного зв’язку зі споживачами, покращенню робочого клімату, забезпеченню стабільної роботи в умовах плинності персоналу, прийняттю раціональних та ефективних рішень на основі фактів.

Орган з сертифікації систем управління ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПАНІЯ «САН-СТАНДАРТ» проводить сертифікацію підприємств усіх напрямків діяльності, на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 чи міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

Компетентність наших аудиторів підтверджена відповідними сертифікатами, які регулярно проходять підвищення кваліфікації та підтвердження компетентності.

Пам’ятайте, що сертифікація по стандарту ISO 9001 – це дієвий інструмент щодо поліпшення ефективності управління організацією!

Сертифікація систем екологічного управління ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015)

Загальне призначення цього стандарту полягає в сприянні охороні навколишнього середовища та попередженні забруднення, враховуючи соціально-економічні потреби. У сучасному світі при роботі підприємств приділяється особлива увага щодо мінімізації екологічного впливу на навколишнє середовище, тому при впровадженні систем управління на підприємстві з урахуванням вимог і положень ISO 14001 є актуальним і заслуговує повагу і довіру з боку споживачів і партнерів.

Переваги впровадження ISO 14001:

 • Покращення іміджу організації;
 • Зменшення витрат на матеріали, сировину та енергію;
 • Відповідність вимогам екологічного законодавства;
 • Загальне зниження шкоди, що завдається підприємством навколишньому середовищу і попередження розвитку надзвичайних ситуацій;
 • Мінімізація виробничих витрат за рахунок підвищення якості управління ресурсами;
 • Зниження ризиків судових розглядів, пов’язаних з природоохоронним законодавством і екологічних штрафів.

Розробка системи екологічного управління (СЕУ) – важливий етап розвитку будь-якого підприємства, а отримання сертифікату ISO 14001 – підтвердження відповідності вимогам стандарту на міжнародному рівні. Наявність сертифікату ISO 14001 в Україні все частіше є вирішальною перевагою і навіть обов’язковою вимогою при проведенні тендерів. Практично неможливо обійтися без сертифікованої системи екологічного управління в роботі з закордонними партнерами, як правило, які є вимогливими до екологічних стандартів.

СЕУ, що відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015, може бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності, розміру і форми власності, що випускає продукцію або надає послуги, в тому числі планує вихід на міжнародні ринки збуту або налагодження ділових відносин з міжнародними партнерами.

Стандарт ISO 14001 сумісний з іншими міжнародними стандартами, наприклад, ISO 9001, ІSО 22000 та ін., і робить можливим їх використання як незалежно один від одного, так і в якості інтегрованих систем управління.

Орган з сертифікації систем управління ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПАНІЯ «САН-СТАНДАРТ» проводить сертифікацію систем екологічного управління (менеджменту), на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 або міжнародному стандарту ISO 14001:2015. Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в цій сфері сертифікації і є професіоналами високого рівня. Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства.

Система управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000:2018 (ДСТУ ISO 22000:2019)

Застосування ISO 22000:2018 (ДСТУ ISO 22000:2019) в системі управління підприємством допомагає визначити процеси харчового ланцюга та небезпечні чинники і контролювати їх за допомогою визначення критичних контрольних точок (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості.

Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов’язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

Переваги впровадження HACCP:

 • Основа HACCP – системний підхід, що охоплює параметри безпечності харчових продуктів на всіх етапах життєвого циклу – від отримання сировини до використання продукту кінцевим споживачем;
 • Використання превентивних заходів, а не запізнілих дій щодо виправлення браку і відкликання продукції;
 • Значна економія за рахунок зниження частки браку в загальному обсязі виробництва;
 • Документально підтверджена впевненість щодо безпеки продуктів, що виробляються, що особливо важливо при аналізі претензій і в судових розглядах;
 • Додаткові можливості для інтеграції з іншими системами менеджменту;
 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог

Стандарт ISO 22000:2018 призначений для сертифікації систем менеджменту організацій, що виробляють:

 • харчові продукти малого і тривалого терміну зберігання;
 • харчові інгредієнти / сировина;
 • обладнання для харчової продукції;
 • упаковку для харчової продукції;
 • а також ті, хто бере участь в доставці і зберіганні харчової продукції.

Сертифікат на системи НАССР є свідчення того, що у виробника створені всі умови для того, щоб гарантувати стабільний випуск якісної і безпечної продукції. Наявність сертифікату ISO 22000:2018 забезпечать всім операторам ринку харчових продуктів відповідність законодавчим нормам щодо системи продовольчої безпеки НААСР, своєчасні кроки задля збереження та підвищення конкурентоспроможності на ринку харчових продуктів.

Звертайтесь до наших експертів та аудиторів за додатковою інформацією і отримуйте всебічну консультацію щодо роз’яснення вимог стандарту та сертифікації за державним стандартом ДСТУ ISO 22000:2019.

Вартість робіт з сертифікації систем управління розраховується ОС ТОВ НДК “САН-СТАНДАРТ” на основі трудомісткості їх виконання та собівартості одного людино-дня.

Формування вартості складається з вартості окремих робіт, що виконуються згідно з Порядком проведення сертифікації систем управління, а саме:

   • приймання, реєстрація заявки;
   • аналізування заявки і наданих документів;
   • прийняття рішення щодо заявки;
   • призначення групи аудиторів з попереднього оцінювання документів;
   • проведення аналізу наданої інформації та документів;
   • оформлення висновку щодо попереднього оцінювання системи управління;
   • призначення групи аудиторів для проведення остаточного аудиту та оцінювання системи управління та інформування замовника;
   • складання програми та плану аудиту та інформування про це замовника;
   • проведення аудиту замовника на місці;
   • аналіз зібраних матеріалів і складання звіту за результатами аудиту;
   • прийняття рішення щодо видачі сертифіката;
   • видача сертифіката або відмова у видачі сертифіката;
   • оформлення програми наглядового аудиту;
   • наглядовий аудит;
   • розширення та внесення змін до сфери сертифікації;
   • призупинення, скасування та скорочення сфери сертифікації.

Випробування
продукції

Контактна особа:

Випробування іграшок за показниками якості та безпеки.

Основні цілі в області якості:

 • забезпечення якості випробування продукції, отримання точних, відтворюваних, достовірних і об’єктивних результатів і виконання повного обсягу послуг;
 • забезпечення високої репутації, підвищення конкурентоспроможності серед організацій, що виконують аналогічні види робіт і послуг шляхом забезпечення визнання на регіональному та національному рівні як компетентної, незалежної та неупередженої організації, а також розвиток робіт і послуг з урахуванням вимоги замовників;
 • узгодженість всіх процесів управління і технічного забезпечення, виконання методик побудовані у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Досягнення поставлених цілій забезпечується шляхом виконання наступних задач в області якості.

ВЛ встановлює такі задачі в області якості:

 1. Забезпечення високої якості послуг ВЛ за рахунок сталої професійної практики.
 2. Задоволення діяльності ВЛ вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Перевірка ступеня виконання задач в області якості здійснюється:

 1. Участю в іспитах на професійну компетентність.
 2. Акредитацією ВЛ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Політика в області якості:
а) цілі системи менеджменту щодо якості достовірності та якість випробування;
b) безумовне дотримання методик випробувань у відповідності з сферою акредитації ВЛ;
c) забезпечення високого рівня кваліфікації персоналу ВЛ відповідно до технічних вимог та вимог управління Стандарту;
d) участь всіх співробітників в функціонуванні і розвитку СМЯ шляхом вивчення, впровадження і вдосконалення політики з якості, документації СМЯ;
e) безперечне виконання вимог Стандарту як керівництвом так і персоналом ВЛ.

Ласкаво просимо
на офіційний сайт
ТОВ «НДК «САН-СТАНДАРТ»

ТОВ «Науково-дослідна Компанія «САН-СТАНДАРТ» надає широкий спектр професійних послуг у сферах:

 • проведення сертифікації продукції;
 • проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів;
 • проведення сертифікації систем управління замовників на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001;
 • проведення випробувань продукції у власній акредитованій лабораторії.

НАШІ ПОСЛУГИ

Сертифікація
продукції

Контактна особа:

– Мийні засоби, побутова хімія
– Електропобутове та аналогічне обладнання
– Апаратура радіоелектронна побутова
– Освітлювальне обладнання
– Обладнання інформаційних технологій
– Електроустановні комплектувальні вироби та з’єднувальні пристрої
– Регулювальне обладнання для низької напруги
– Трансформатори, двигуни та генератори, електричні
– Захисне устакування
– Акумулятори свинцеві стаціонарні
– Обладнання для зварювання
– Технічні засоби телекомунікації
– Кабельно-провідникова продукція
– Іграшки
– Та ін

Оцінка відповідності продукції

Контактна особа:

– Технічний регламент безпеки машин
– Технічний регламент безпеки іграшок
– Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
– Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання
– Технічний регламент мийних засобів

Сертифікація систем управління

Контактна особа:

Сертифікація систем управління якістю ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)

На сьогоднішній день системи управління якістю, розроблені відповідно до вимог стандарту ISO 9001, є найкращим загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, який забезпечує якість продукції на всіх етапах її виробничого (життєвого) циклу і сприяє підвищенню результативності роботи підприємств.

Система управління якістю забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління якістю є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів. ISO 9001 це не тільки керівництво з управління якістю підприємства, а й потужний маркетинговий інструмент.

Впровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням. В умовах зростаючої конкуренції наявність сертифіката ISO 9001 є одним із чинників, що допомагає підприємству не лише продовжувати діяльність, а й стати одним із сильніших у своїй галузі.

СЕРТИФІКАТ ISO 9001 – це офіційний документ, який підтверджує, той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 та система управління якістю відповідає всім необхідним вимогам. Цей документ видається уповноваженим сертифікаційним органом та необхідний, якщо:

 • Ви націлені на підвищення ефективності бізнесу та бажаєте підняти престиж підприємства в очах споживачів;
 • Ви плануєте працювати з великими торгівельними мережами, адже більшість таких мереж вимагає від постачальників сертифікат управління якістю;
 • Ви націлені співпрацювати з іноземними партнерами. Сертифікату ISO 9001 є в усьому світі стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод;
 • Ви плануєте приймати учать в тендерах (тендерних торгах) на закупівлю продукції чи виконання послуг;
 • Ви готуєтесь проходити акредитацію медичного закладу. Наявність сертифікату ISO 9001 є вимогою МОЗ для отримання вищої категорії;
 • Бажаєте вийти на якісно новий рівень розвитку, використовуючи сучасні інструменти з управління бізнес-процесами і виробництвом та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Як свідчить міжнародний досвід, впровадження на підприємстві чи в організації системи управління якістю, розробленої на основі стандарту ISO 9001, сприяє спрощенню системи надання послуг та підвищенню їх якості, встановленню налагодженого зворотного зв’язку зі споживачами, покращенню робочого клімату, забезпеченню стабільної роботи в умовах плинності персоналу, прийняттю раціональних та ефективних рішень на основі фактів.

Орган з сертифікації систем управління ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПАНІЯ «САН-СТАНДАРТ» проводить сертифікацію підприємств усіх напрямків діяльності, на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 чи міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

Компетентність наших аудиторів підтверджена відповідними сертифікатами, які регулярно проходять підвищення кваліфікації та підтвердження компетентності.

Пам’ятайте, що сертифікація по стандарту ISO 9001 – це дієвий інструмент щодо поліпшення ефективності управління організацією!

Сертифікація систем екологічного управління ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015)

Загальне призначення цього стандарту полягає в сприянні охороні навколишнього середовища та попередженні забруднення, враховуючи соціально-економічні потреби. У сучасному світі при роботі підприємств приділяється особлива увага щодо мінімізації екологічного впливу на навколишнє середовище, тому при впровадженні систем управління на підприємстві з урахуванням вимог і положень ISO 14001 є актуальним і заслуговує повагу і довіру з боку споживачів і партнерів.

Переваги впровадження ISO 14001:

 • Покращення іміджу організації;
 • Зменшення витрат на матеріали, сировину та енергію;
 • Відповідність вимогам екологічного законодавства;
 • Загальне зниження шкоди, що завдається підприємством навколишньому середовищу і попередження розвитку надзвичайних ситуацій;
 • Мінімізація виробничих витрат за рахунок підвищення якості управління ресурсами;
 • Зниження ризиків судових розглядів, пов’язаних з природоохоронним законодавством і екологічних штрафів.

Розробка системи екологічного управління (СЕУ) – важливий етап розвитку будь-якого підприємства, а отримання сертифікату ISO 14001 – підтвердження відповідності вимогам стандарту на міжнародному рівні. Наявність сертифікату ISO 14001 в Україні все частіше є вирішальною перевагою і навіть обов’язковою вимогою при проведенні тендерів. Практично неможливо обійтися без сертифікованої системи екологічного управління в роботі з закордонними партнерами, як правило, які є вимогливими до екологічних стандартів.

СЕУ, що відповідає вимогам стандарту ISO 14001:2015, може бути впроваджена в будь-якій організації, незалежно від сфери її діяльності, розміру і форми власності, що випускає продукцію або надає послуги, в тому числі планує вихід на міжнародні ринки збуту або налагодження ділових відносин з міжнародними партнерами.

Стандарт ISO 14001 сумісний з іншими міжнародними стандартами, наприклад, ISO 9001, ІSО 22000 та ін., і робить можливим їх використання як незалежно один від одного, так і в якості інтегрованих систем управління.

Орган з сертифікації систем управління ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПАНІЯ «САН-СТАНДАРТ» проводить сертифікацію систем екологічного управління (менеджменту), на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 або міжнародному стандарту ISO 14001:2015. Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в цій сфері сертифікації і є професіоналами високого рівня. Використовуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми підберемо для Вас оптимальний варіант роботи, враховуючи особливості Вашого підприємства.

Система управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000:2018 (ДСТУ ISO 22000:2019)

Застосування ISO 22000:2018 (ДСТУ ISO 22000:2019) в системі управління підприємством допомагає визначити процеси харчового ланцюга та небезпечні чинники і контролювати їх за допомогою визначення критичних контрольних точок (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості.

Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов’язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

Переваги впровадження HACCP:

 • Основа HACCP – системний підхід, що охоплює параметри безпечності харчових продуктів на всіх етапах життєвого циклу – від отримання сировини до використання продукту кінцевим споживачем;
 • Використання превентивних заходів, а не запізнілих дій щодо виправлення браку і відкликання продукції;
 • Значна економія за рахунок зниження частки браку в загальному обсязі виробництва;
 • Документально підтверджена впевненість щодо безпеки продуктів, що виробляються, що особливо важливо при аналізі претензій і в судових розглядах;
 • Додаткові можливості для інтеграції з іншими системами менеджменту;
 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог

Стандарт ISO 22000:2018 призначений для сертифікації систем менеджменту організацій, що виробляють:

 • харчові продукти малого і тривалого терміну зберігання;
 • харчові інгредієнти / сировина;
 • обладнання для харчової продукції;
 • упаковку для харчової продукції;
 • а також ті, хто бере участь в доставці і зберіганні харчової продукції.

Сертифікат на системи НАССР є свідчення того, що у виробника створені всі умови для того, щоб гарантувати стабільний випуск якісної і безпечної продукції. Наявність сертифікату ISO 22000:2018 забезпечать всім операторам ринку харчових продуктів відповідність законодавчим нормам щодо системи продовольчої безпеки НААСР, своєчасні кроки задля збереження та підвищення конкурентоспроможності на ринку харчових продуктів.

Звертайтесь до наших експертів та аудиторів за додатковою інформацією і отримуйте всебічну консультацію щодо роз’яснення вимог стандарту та сертифікації за державним стандартом ДСТУ ISO 22000:2019.

Вартість робіт з сертифікації систем управління розраховується ОС ТОВ НДК “САН-СТАНДАРТ” на основі трудомісткості їх виконання та собівартості одного людино-дня.

Формування вартості складається з вартості окремих робіт, що виконуються згідно з Порядком проведення сертифікації систем управління, а саме:

   • приймання, реєстрація заявки;
   • аналізування заявки і наданих документів;
   • прийняття рішення щодо заявки;
   • призначення групи аудиторів з попереднього оцінювання документів;
   • проведення аналізу наданої інформації та документів;
   • оформлення висновку щодо попереднього оцінювання системи управління;
   • призначення групи аудиторів для проведення остаточного аудиту та оцінювання системи управління та інформування замовника;
   • складання програми та плану аудиту та інформування про це замовника;
   • проведення аудиту замовника на місці;
   • аналіз зібраних матеріалів і складання звіту за результатами аудиту;
   • прийняття рішення щодо видачі сертифіката;
   • видача сертифіката або відмова у видачі сертифіката;
   • оформлення програми наглядового аудиту;
   • наглядовий аудит;
   • розширення та внесення змін до сфери сертифікації;
   • призупинення, скасування та скорочення сфери сертифікації.

Випробування
продукції

Контактна особа:

Випробування іграшок за показниками якості та безпеки.

Основні цілі в області якості:

 • забезпечення якості випробування продукції, отримання точних, відтворюваних, достовірних і об’єктивних результатів і виконання повного обсягу послуг;
 • забезпечення високої репутації, підвищення конкурентоспроможності серед організацій, що виконують аналогічні види робіт і послуг шляхом забезпечення визнання на регіональному та національному рівні як компетентної, незалежної та неупередженої організації, а також розвиток робіт і послуг з урахуванням вимоги замовників;
 • узгодженість всіх процесів управління і технічного забезпечення, виконання методик побудовані у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Досягнення поставлених цілій забезпечується шляхом виконання наступних задач в області якості.

ВЛ встановлює такі задачі в області якості:

 1. Забезпечення високої якості послуг ВЛ за рахунок сталої професійної практики.
 2. Задоволення діяльності ВЛ вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Перевірка ступеня виконання задач в області якості здійснюється:

 1. Участю в іспитах на професійну компетентність.
 2. Акредитацією ВЛ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.

Політика в області якості:
а) цілі системи менеджменту щодо якості достовірності та якість випробування;
b) безумовне дотримання методик випробувань у відповідності з сферою акредитації ВЛ;
c) забезпечення високого рівня кваліфікації персоналу ВЛ відповідно до технічних вимог та вимог управління Стандарту;
d) участь всіх співробітників в функціонуванні і розвитку СМЯ шляхом вивчення, впровадження і вдосконалення політики з якості, документації СМЯ;
e) безперечне виконання вимог Стандарту як керівництвом так і персоналом ВЛ.

АТЕСТАТИ

Атестат про акредитацію продукції
Атестат про акредитацію продукції
Атестат про акредитацію Випробувальної лабораторії
Атестат про акредитацію Випробувальної лабораторії
Атестат про акредитацію систем управління
Атестат про акредитацію систем управління

ПЕРЕВІРИТИ ДІЮ СЕРТИФІКАТУ

Перевірити дію сертифіката:

Пошук
Generic filters
Виберіть реєстр для пошуку:


НАШІ ПАРТНЕРИ

НАПИШІТЬ НАМ

Меню